آرشیو برچسب ها : events

ساده ترین و کم هزینه ترین نوع طراحی سیستمهای فتوولتائیک، سیستم متصل به شبکه است. این سیستم در هنگام قطع برق حتی در صورتیکه خورشیدی در آسمان باشد، سیستم پشتیبان ندارد. اما برای محلهایی که دسترسی به شبکه برق دارند، این است که معمولا انتخاب سیستم منطقی است.