انواع پست ها

چرا اینورتر سینوسی؟ معرفی پارامتر سنجش  THD(total harmonic distortion) این پارامتر یک پارامتر کیفی بوده و نمایانگرآن است که یک شکل موج یا سیگنال تا چه حد به شکل موج سینوسی نزدیک می‌باشد. مقدار THD بر حسب درصد بیان شده و هرچه میزان THD کمتر باشد شکل موج سینوسی دارای کیفیت بهتری می باشد. به […]

اینورتر سینوسی

ولتاژ خروجی یک اینورتر سینوسی خالص، شکل موج سینوسی مانند شکل موج سینوسی ولتاژ برق شهری دارد. تصویر ضمیمه شکل موج اینورتر سینوسی خالص و اینورتر شبه سینوسی را نشان می دهد. در یک موج سینوسی، افزایش و کاهش ولتاژ بسیار نرم است و تغییرات ناگهانی در فاز ندارد.

ولتاژ در یک موج شبه سینوسی، افزایش و کاهش ولتاژ به صورت ناگهانی است. ولتاژ افزایش می یابد و به طور ناگهانی سقوط می کند، زاویه فاز نیز به طور ناگهانی تغییر می کند. بنابراین، هر دستگاهی که از یک مدار کنترل استفاده می کند که فاز (برای کنترل ولتاژ / سرعت) یا ولتاژ صفر لحظه ای را حس می کند با استفاده از اینورتر شبه سینوسی نمی تواند کار کند.

همچنین، یک موج شبه سینوسی از شکل موج مربعی تشکیل شده است که فرکانسهای آنها ضرایب فرد فرکانس پایه (۵۰ هرتر) است. بعنوان مثال یک موج سینوسی ۵۰ هرتز از هارمورنیکهای سوم ( ۱۵۰ هرتز) پنجم ( ۲۵۰ هرتز ) هفتم ( ۳۵۰ هرتز) و … تشکیل شده است. محتوای هارمونیک فرکانس بالا در یک موج سینوسی تغییر یافته رادیو افزایش یافته است. هارمونیکهای فرکانس بالا در شکل موج شبه سینوسی باعث افزایش تداخل رادیویی، ایجاد حرارت بالا در موتورها و تولید اورلود ناشی از کاهش امپدانس خازن های فیلتر فرکانس پایین می شود.

سیستم های خورشیدی خانگی Off-Grid سیستم های خورشیدی خانگی Off-Grid   یک سیستم خورشیدی جدا از شبکه برای نیازهای برق از خانه اواسط تا اندازه بزرگ طراحی شده است. بر خلاف یک سیستم خورشیدی متصل به شبکه، خارج از شبکه سیستم هیچ ارتباطی با شبکه برق، و باید تمام برق لازم برای خانه خود را. […]

ساده ترین و کم هزینه ترین نوع طراحی سیستمهای فتوولتائیک، سیستم متصل به شبکه است. این سیستم در هنگام قطع برق حتی در صورتیکه خورشیدی در آسمان باشد، سیستم پشتیبان ندارد. اما برای محلهایی که دسترسی به شبکه برق دارند، این است که معمولا انتخاب سیستم منطقی است.

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.