خبرهای شرکت

OFF Grid System Design دانلود فایل اصلی OFF GRID PV POWER SYSTEMS SYSTEM DESIGN GUIDELINES These guidelines have been developed by the Sustainable Energy Industry Association of the Pacific Islands in Collaboration with the Pacific Power Association They represent latest industry BEST PRACTICE for the design and installation of PV Grid Connect Systems. © Copyright […]

هارمونیک‌ها ، ارائه هر نوع شکل موج دوره‌ای را میسر می‌سازند.

درواقع، بر اساس قضیه فوریه، هر عملکرد دوره‌ای از دوره T ممکن است به‌عنوان مجموع موارد زیر نشان داده شود:

یک منحنی سینوسی با همان دوره T؛
برخی از منحنی‌های سینوسی با فرکانس یکسان به‌عنوان کل مضرب پایه؛
یک بخش پیوسته احتمالی، درصورتی‌که تابع دارای مقدار میانگین صفر در آن دوره نباشد.

⁣هارمونیک دارای فرکانس مربوط به دوره شکل موج اصلی، هارمونیک پایه نامیده می‌شود و هارمونیک دارای فرکانس برابر با دفعات “n” از هارمونیک پایه، بخش هارمونیکی ردیف “n” نامیده می‌شود.

ساده ترین و کم هزینه ترین نوع طراحی سیستمهای فتوولتائیک، سیستم متصل به شبکه است. این سیستم در هنگام قطع برق حتی در صورتیکه خورشیدی در آسمان باشد، سیستم پشتیبان ندارد. اما برای محلهایی که دسترسی به شبکه برق دارند، این است که معمولا انتخاب سیستم منطقی است.

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.